De Bondt ‘prokkelt’ weer!

Ieder jaar doet De Bondt mee aan de zogenaamde Prokkeldagen, waarbij mensen met een verstandelijke beperking een ‘prikkelende’ ontmoeting aan gaan met het bedrijfsleven, een gemeentelijke instantie of een onderwijsinstelling om zo te zien wat hier zoal gebeurt. Door je bedrijf open te stellen draag je je steentje bij aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving.

Dit jaar stelden wij op 6 juni ons bedrijf open voor een zeer enthousiaste cliënt van de stichting Humanitas DMH. Normaal gesproken is deze jongeman te vinden op zorgboerderij ‘De Kleine Duiker’ in Barendrecht, waar hij onder begeleiding de kippen verzorgd. Het meelopen in een echte drukkerij was zodoende een hele leuke en spannende uitdaging!

‘Prokkelen’ blijft een geweldig initiatief en het is dan ook ontzettend leuk om na afloop te horen dat onze stagiair het erg naar zijn zin heeft gehad.


« Nieuwe drukpers! | De Bondt produceert “CO₂Neutraal” »